You are here

ท่องเที่ยว เชียงใหม่ : ขึ้นดอยสุเทพ ไหว้พระธาตุ

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ในวัดมีเจดีย์ทรงเชียงแสน ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ทั้งนี้ลานเจดีย์ยังเป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน ปัจจุบันมีบริการลิฟท์ขึ้น-ลง

วัดพระธาตุดอยสุเทพสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1929 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย ต่อมาในปี พ.ศ. 2100 พระมหาญาณมงคลโพธิ์ วัดอโศการาม เมืองลำพูนได้สร้างบันไดนาคหลวงทั้ง 2 ข้าง เพื่อให้ประชาชนขึ้นไปสักการะได้สะดวกขึ้น

วัดพระธาตุดอยสุเทพตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวนสัตวเชียงใหม่ โดยระยะทางจากพื้นราบขึ้นไปจนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ มีระยะทางประมาณ 11.53 กิโลเมตร

สำหรับผู้ที่เข้าพักที่ บ้านสวนดอกแก้ว โฮมสเตย์ เชียงใหม่ สามารถขับรถไปดอยสุเทพ โดยใช้เส้นทางถนนรอบเมืองเชียงใหม่ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง เรื่อยไปจนถึงสี่แยกริมคำ (ห้างเมย่า) จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนห้วยแก้ว ผ่านด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สวนสัตว์เชียงใหม่ มุ่งขึ้นสู่ดอยสุเทพ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

(รูปประกอบจาก Photo by Poakpong)