You are here

ท่องเที่ยว เชียงใหม่ : ลอยโคม ยี่เป็ง

ประเพณียี่เป็งเป็นงานประเพณีอันยิ่งใหญ่แห่งดินแดนล้านนา ที่ได้ปฎิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล "ยี่เป็ง" หรือวันเพ็ญเดือนยี่ของชาวล้านนา ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 อันเป็นช่วงปลายฤดูฝน ต้นฤดูหนาว อากาศปลอดโปร่งท้องฟ้าแจ่มใส

ประเพณียี่เป็งสันทรายถวายพุทธบูชา ณ ธุดงคสถานล้านนา

ธรรมเนียมปฎิบัติของชาวล้านนาอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการลอยกระทงในแม่น้ำก็คือ การจุดประทีปโคมลอยขึ้นไปสว่างไสวบนท้องฟ้า โดยมีคติความเชื่อว่า เพื่อบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณี บนสรวงสวรรค์

ประเพณีการลอยโคมยี่เป็ง ได้มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบัน กลายเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาร่วมในประเพณีการลอยโคมยี่เป็งที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทงโดยได้รับการสนับสนุนจากทางเทศบาลนครเชียงใหม่

ยี่เป็ง งานประจำจังหวัดเชียงใหม่ การปล่อยโคมจะปล่อยเป็นชุดๆ ไปเพื่อความสวยงาม ที่ธุดงคสถานล้านนา มีการจัดงานลอยโคม “ยี่เป็งสันทรายถวาย พุทธบูชา” เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านของไทย … นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2532 เป็นต้นมา ธุดงคสถานล้านนา จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยอำเภอสันทราย และสถาบันการศึกษา วัด และหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ได้ร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา และประกอบพิธีจุดประทีป และโคมลอยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สำหรับผู้เข้าพักที่ บ้านสวนดอกแก้ว โฮมสเตย์ เชียงใหม่ สามารถขับรถไปธุดงคสถานล้านนา โดยใช้เส้นทางถนนรอบเมืองเชียงใหม่ จากนั้นเลี้ยวเข้าสู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง แล้วไปเลี่ยวขวาที่แยกแม่โจ้ มุ่งหน้าไปตามถนนเชียงใหม่–พร้าว เมื่อถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ขวามือ) ให้ชิดขวาเพื่อกลับรถ เลี้ยวเข้าซอยด้านข้างพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย ถึงธุดงคสถานล้านนา ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

(รูปประกอบจาก Photo by Poakpong)