You are here

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

ท่องเที่ยว เชียงใหม่ : ขึ้นดอยสุเทพ ไหว้พระธาตุ

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ในวัดมีเจดีย์ทรงเชียงแสน ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น

Subscribe to RSS - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร